INTERNASJONALISERING

Klyngen vil bidra til at bedriftene øker sin konkurransekraft på et internasjonalt marked.

 

Vi ønsker å bidra til økt kunnskap om markedssegmentet gjenbruk og resirkulering av vann, kunnskap om potensielle samarbeidspartnere, konkurransesituasjonen, kompetanseleverandører, prosjekter mm. Kunnskapen tilegnes og deles gjennom rapporter, seminarer, studieturer, reisebrev etc.