SMART WATER COMMUNICATION

Smart Water Cluster jobber med ulike kommunikasjontiltak som skal bidra til å styrke medlemmes virksomhet.

 

 


  • Gidd Media AS, HiNT og Smart Water Cluster samarbeider i et FoU-prosjekt som skal resultere i en animasjon av klyngens konsept: Smart Water Communities™.

    list-post-shadow.png