SMART WATER VANN OG MILJØ

SMART WATER VANN OG MILJØ betegner klyngens satsing innenfor privat- og kommunal vann og avløpsbehandling. Satsingen er fundert i klyngens konsept for resirkulering og gjenbruk av vann, men omfatter også andre typer teknologier, prosesser og prosjekter knyttet til vann og miljø innenfor bygg- og boligsegmentet.