SMART WATER INDUSTRI

SMART WATER INDUSTRI betegner klyngens satsing innen industri, olje & gass segmentet.


  • standard-post.jpg

    Smart Water Clusters kommende, pågående og gjennomførte prosjekter innen industrisegmentet finner du her.

    list-post-shadow.png
  • standard-post.jpg

    Smart Water Clusters kommende, pågående og gjennomførte aktiviteter innen industri, olje & gass segmentet finner du her.

    list-post-shadow.png