SMART WATER KOMPETANSEUTVIKLING

Smart Water Cluster tilbyr dagsaktuelle seminarer og noe kursvirksomhet rettet mot medlemsbedrifter og samarbeidspartnere.