SMART WATER BUSINESS

Smart Water Clusters arbeider  for å legge til rette for kommersielle prosjekter og leveranser fra bedriftene, herunder arbeid med prosjektutvikling, IPR, forretningsmodellering, nettverksbygging, etc.


  • list-post-shadow.png
  • IPR

    Klynger er ideelt sett et innovasjonsmiljø som er basert på samarbeid og tillit. En profesjonell tilnærming til immaterielle rettigheter, Intellectual

    list-post-shadow.png