Teknologibehov innen landbasert akvakultur

SINTEF Fiskeri og havbruk har på oppdrag fra Smart Water Cluster og akvARENA foretatt en undersøkelse om teknologibehov innen landbasert akvakultur - resultatet kan du lese her.

SINTEF har identifisert kunnskapsbehov og etableringsvilje blant medlemsbedriftene i Smart Water Cluster, og deretter foretatt innhenting av ønsket informasjon, blant annet ved hjelp av telefonintervju med oppdretterne. Rapporten peker på identifiserte teknologier innen vannbehandlingssektoren der oppdretterne selv mener det er forbedringspotensial, og tar i tillegg for seg oppdrettsnæringens rammevilkår og de ulike myndighetene som forvalter disse.

Trykk HER for å lese rapporten.