WORKSHOP: Utvikling innen vannbehandlingsteknologi for landbasert oppdrett

SINTEF, Smart Water Cluster og akvARENA gir klyngemedlemmene en unik sjanse til å diskutere mulige leveranser, aktuelle samarbeidsområder og sammenfallende interesser.

 

Tirsdag 3. juni klokken 10:00 – 14:30 arrangeres en workshop som ser på mulige synergier mellom havbruksnæringen og andre vannteknologiske bransjer.

Målgrupper for workshopen er medlemmer i akvARENA (www.akvarena.no) og Smart Water Cluster (www.smartwatercluster.no) som er interessert i landbasert/lukket oppdrettsproduksjon og «vannorientert» teknologi.
Andre interessenter er også velkomne!

En undersøkelse om settefisknæringens utfordringer og teknologibehov, gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk, blir presentert. I workshopen vil det blant annet bli diskusjoner rundt vannrensning/slamoppsamling, minstevannføring, instrumentering i forhold til vannovervåkning, og andre utfordringer knyttet til landbaserte oppdrettsanlegg.

Sted: SINTEF Fiskeri og havbruk, Brattørkaia 17C, Trondheim

 

Uten navn Uten navn2 Uten navn3