OMDØMME OG SYNLIGHET

Klyngen driver aktiviteter som skal øke bransjens synlighet, bedre bedriftenes profilering, kommunisere resultater og bidra til økt attraktivitet.