UTVIKLING GJENNOM MANGFOLD

Mangfold handler om kjønn,  alder, etnisitet, kulturbakgrunn og en rekke andre faktorer. Utfordringer med rekruttering og kompetansetilgang kan skyldes at man ikke tenker vidt nok. Klyngen arbeider særlig for å bidra til økt andel av kvinnelige ingeniører i klyngebedriftene, gjennom et samarbeid med «Jenter og Teknologi» – en satsing hos Avdeling for Teknologi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.