Til havs med ferskvannsproduksjon

Smart Waters nyeste bedriftsmedlem Akvafresh AS vil bruke avsaltingsteknologi til å løse utfordringer i havmerder.

Akvafresh AS er en nystartet bedrift, men daglig leder Per Kosberg har mange års erfaring med produkter og løsninger for vannproduksjon. Nå har han vendt blikket mot havet for å bidra til å løse noen av de mest prekære utfordringene innen oppdrettsnæringen.

-Akvafresh skal utvikle og levere vannbehandlingsprosjekter med spesiell fokus på oppdrettsnæringen, sier Kosberg. -Kjerneproduktet vil være en mobil og flytende vannproduksjonsenhet som omdanner saltvann til ferskvann. Vannet skal brukes til behandling og forebygging av ectoparasitter (lus og AGD) på oppdrettslaks. Ferskvannsproduksjonen vil skje nær oppdrettslokalitetene, og det vil bli mulig å skreddersy løsninger for den enkelte oppdrettslokalitet gjennom å sette sammen ulike moduler til komplette teknologipakker.

Det er en kjent sak for laksefiskere at lus på villaksen forsvinner etter kort tid når den er kommet opp i ferskvann. Lus er genetisk tilpasset saltholdig vann, og det er ingen tvil om at ferskvann reduserer luseproblematikken. Men det er fremdeles en del uklarheter rundt hvilke mekanismer og hvilken lengde på ferskvannsbehandlingen som er nødvendig. Når det gjelder gjellesykdommen AGD, så er allerede i dag ferskvann definert som den beste metoden for å fjerne denne amøben.

Både Kosberg og eierne i selskapet har bred internasjonal og nasjonal erfaring innen avsaltningsteknologi.
-I mange tilfeller vil avsalting nær lokaliteten være den mest effektive måten å skaffe tilgang på ferskvann av rett kvalitet, sier Kosberg. -Dette åpner også opp for muligheter uten bruk av brønnbåt. Vi ønsker å bruke kompetansen og erfaringene våre til å finne miljøvennlige og effektive behandlingsmåter med “Simply water” der du trenger det.

Han poengterer også at selskapet ikke tenker å gjøre dette alene. –Vi ønsker å samarbeide med de beste i bransjen, og har allerede innledet prosjektsamarbeid med flere industribedrifter, oppdrettsselskap og FoU-miljø, blant annet Sintef Fiskeri og Havbruk i Trondheim.

Akvafresh AS er etablert i LIV-bygget i Vanvikan, Leksvik.