På klyngetur i havbruksland

Smart Water Cluster har vært på anleggsbefaringer hos lakseindustrien på Hitra, Frøya og Hemne. Nå koker det av prosjektidéer.

Årets andre store klyngesamling gikk til Hitra, Frøya og Hemne, – et av de viktigste områdene for havbruksindustri i Norge. Formålet var å bli bedre kjent med produsenter i havbruksnæringen og diskutere deres teknologiutfordringer og behov.
Klyngen besøkte blant annet smoltanlegget Lerøy Midt i Belsvika, Marine Harvest på Hitra, SalMars lakseslakteri InnovaMar på Frøya, olje- og proteinprodusenten NutriMar på Frøya, notservicebedriften Hestnes Offshore og Aquaservice på Hitra, og et stort industriområde under utvikling; Jøstenøya på Hitra. Ved alle befaringene var det RAS-anlegg, vann- og slambehandling som var av størst interesse for deltakerne.

Lerøy Midt i Belsvika er et av verdens største anlegg for produksjon av smolt, med ca 14 millioner produserte smolt årlig. Anlegget har en grunnflate på 11000 m2 og består av tre klekkerier og åtte avdelinger for tilvekst. Det nye anlegget baserer seg på 98% resirkulering og gjenbruk av vann. Dette gjør at anlegget er i verdensklasse på resirkulering. Anlegget er rømningssikkert, energi hentes fra sjøen, og fòrrester og slam fra anlegget blir tatt vare på og går til jordforbedring eller biogass. Miljøet rundt anlegget overvåkes strengt. Det er denne helhetstenkningen som gjør anlegget særlig interessant for Smart Water Cluster, som har resirkulering og gjenbruk av vann som et av sine satsingsområder. Bedriftene var svært interesserte i RAS-fasilitetene ved anlegget, og teknisk sjef måtte svare på mange spørsmål.

Marine Harvest på Hitra planlegger bygging av ny laksefabrikk på Jøstenøya Industriområde. Klyngen ble orientert om utbyggingsplanene, en planlegging som har pågått en stund men hvor bygging foreløpig ikke er besluttet. Klyngen er interessert i utbyggingen på grunn av at industrien på Jøstenøya har stort vannbehov og at det er interessant med bærekraftige løsninger. Satsingen på Jøstenøya følges opp av klyngen i det videre.

Hestnes Offshore og Aquaservice driver med inspeksjon av brukte oppdrettsnøter og tilbyr komplett reparasjonsservice som omfatter vask, desinfisering, impregnering og re-impregnering av nøter. Bedriften har de samme eierne som Frøya Havbruksservice, som har produsert oppdrettsnøter og tilbehør for akvakulturnæringen siden starten på 70-tallet, og i dag er en av verdens ledende produsenter. Anlegget på Hestnes har de siste årene blitt oppgradert og videreutviklet til å bli et moderne og effektivt anlegg. Det er investert mye i et topp vaske- og renseanlegg som tilfredsstiller dagens utslippskrav. I tillegg er det installert et avfuktingsanlegg i bøteriet som tørker nøtene før de blir impregnert. Deltakerne fra Smart Water Cluster var særlig interessert i rensing av impregneringsstoffer fra vaskeprosessene, og håndtering av spesialavfall.

Dag 2 startet hos InnovaMar, SalMar sitt ilandføringsanlegg og lakseslakteri på Frøya. Lakseslakteriet ble igangsatt i 2010 og er i dag et av verdens mest innovative og kostnadseffektive anlegg for ilandføring, slakt- og bearbeiding av laks. Anlegget er på 17 500 kvadratmeter, og investeringen i bygg og maskiner er på ca. NOK 550 millioner. Anlegget består av to avdelinger, slakteri og videreforedling. Anlegget har en kapasitet på ca. 150 000 tonn laks, mens ventemerd-fasilitetene som er satt sammen av fire merder, har en kapasitet på ca. 350 tonn laks hver. I tillegg til fiskevelferd, arbeidsmiljø, effektivitet og trygg mat, har InnovaMar også fokusert på lavt energiforbruk, håndtering og bruk av avskjær, samt redusert transportbehov gjennom økt salg av filet fremfor helfisk. Smart Water Cluster fikk en omvisning på anlegget og deltakerne ble imponert over både de store dimensjonene og det teknologiske nivået. SalMar satser tungt og helhetlig på Frøya, og mange kommer hit for å lære om hvordan laksenæringen kan samarbeide med skole og øvrig næringsliv.

Deretter dro klyngen til Nutrimar som ligger vegg i vegg med InnovaMar. Nutrimar har bearbeidet alt slakteavfall (avskjær) fra InnovaMar siden oppstarten i 2010, og produserer mel, olje og proteinkonsentrat av lakseavskjæret. Produktene selges til den europeiske dyre- og fiskefôrindustrien.

På Jøstenøya Industriområde ble det gitt en orientering om utbyggingsplanene av Hitra kommune. Hitra kommune er en aktiv og god tilrettelegger for næringslivet, og positiv til henvendelser både fra egne og eksterne bedrifter.

Mange klyngebedrifter kom hjem med nye prosjektidéer. Noen vil bli tatt videre i den enkelte bedrift, noen under Smart Water –paraplyen og noen vil bli tatt videre i bedriftsnettverket Blue Industry.