Nytt bedriftsnettverk dannes i Smart Water Cluster

Bedriftsnettverket Blue Industry består av 18 bedrifter som vil samarbeide tettere for å komme nærmere kunder og konkrete leveranser til havbruksnæringen.

Smart Water Cluster har hatt akvakultursektoren som ett av tre særskilte satsingsområder siden høsten 2013. Det siste året har klyngens interesse for havbruksnæringen økt kraftig, og stadig flere klyngemedlemmer ønsker å komme tettere på dette markedet. Smart Water Cluster har svart ved å øke aktiviteten innen satsingsområdet betydelig, og nå er interessen så stor at en rekke bedrifter ønsker å danne et eget bedriftsnettverk, Blue Industry, som skal arbeide mot kunder innen havbrukssektoren. Bedriftenes virksomheter dekker de fleste produkter og tjenester som sektoren trenger, f.eks. løsninger for vannbehandling, slam- og avløpsbehandling, ventiler, rør, tanker, kontrollsystemer, sensorer, support og vedlikeholdstjenester, samt at bedriftene har en rekke ulike fagkompetanser som er relevant for havbruksnæringen.
Blue Industry er foreløpig under etablering, og en konkretisering av nettverkets formål og aktiviteter vil skje over sommeren. Smart Water Cluster bistår etableringen, og betrakter bedriftsnettverket som en viktig del av klyngens aktiviteter mot havbruksmarkedet i året som kommer.

(Foto: Cermaq/Tom Haga)