Møt sentrale aktører innen akvakultur og vannbehandling på Hitra/Frøya!

19. - 20. november arrangerer Smart Water Cluster studietur til Hitra/Frøya med ett tettpakket og spennede program!

Hitra og Frøya er et vekstområde, spesielt innen akvakultur og vannbehandling. Klyngen arrangerer derfor studietur for medlemsbedriftene med besøk hos blant annet Lerøy Seafood, Marine Harvest og industri/næringsområdet på Jøstenøya. Det blir også Årsmøtemiddag på Hotell Frøya.

PROGRAM

19. november

08.00 Avgang med buss, Trondheim
10.30 Ankomst Sandstad, Hitra
Velkommen og klargjøring til båttur med RIBB
Bedriftsbesøk – settefiskanlegg og matfiskanlegg – Lerøy Seafood
Lunsj og møte med Marine Harvest
Omvisning på industri-/næringsområde, Jøstenøya
Bedriftsbesøk hos tjenesteleverandør i oppdrettsnæringa
17.00 Innsjekk – Hotell Frøya
17.30 Årsmøte – Smart Water Cluster
20.00 Årsmøtemiddag

20. november

08.30 Avreise fra Hotell Frøya
Bedriftsbesøk – lakseslakteri/innlandføringsanlegg
Bedriftsbesøk hos produsent av olje – Nutrimar
11.30 Lunsj – Dolmsundet Hotell
15.30 Ankomst Trondheim