Om Smart Water Cluster

Smart Water Cluster (SWC) er en næringsklynge innen vannteknologi. Klyngen ble etablert i 2010 og var en del av Arenaprogrammet i perioden 2011 – 2016.

I 2014 etablerte SWC bedriftsnettverket Blue Industry som rettet seg mot havbrukssektoren, og interessen for vannteknologileveranser til denne sektoren vokste raskt. SWC gikk derfor i 2015 sammen med havbruksklyngen akvARENA om utvikling av et nytt klyngeprosjekt; Aquatech Cluster, som sommeren 2016 fikk status som NCE-klynge.

En del av bedriftene i SWC gikk over til NCE Aquatech Cluster, og henvendelser og prosjekter som faller inn under havbruk kanaliseres nå dit.

SWC jobber i 2017 med prosjekter knyttet til eksport av vannteknologi til utlandet, resirkulering/gjenbruk, og utvikling av samarbeid mellom vannbransjebedrifter som henvender seg til den mer tradisjonelle delen av vannbransjen.

Interessert i å vite mer? Kontakt oss gjerne!