Mangfold i innovasjonsarbeidet – forprosjekt

Kjønnsperspektivet er godt innarbeidet når det gjelder for arbeid og forskning innenfor entreprenørskap, men ikke like innarbeidet innenfor det innovasjonsfaglige. Det er en utbredt enighet om at innovasjon er avhengig av ulikheter, meningsbrytning, gjensidig kritikk, forskjellige virkelighetsoppfatninger og ulik bakgrunn hos de som skal jobbe frem nye ideer, samtidig som mange prosjekter og prosesser er preget av mangel på mangfold og fravær av mangfoldsperspektiv. Det er grunn til å anta at dette handler om manglende kunnskap om hvordan det kan gjøres i praksis.

Senter for kunnskap og likestilling – KUN – ønsker samarbeid med Smart Water Cluster og de øvrige Arenaklyngene i Nord-Trøndelag. Målet er å komme fram til metoder og praksis for å øke mangfoldet i innovasjonsprosessene, og teste dette ut på aktuelle virksomheter i klyngene.

Prosjektet starter 7. mai 2013.
Les mer om bakgrunn for prosjektet HER.