Innføringskurs i vann og avløp

Er du nyansatt i vannbransjen, har ingeniør-/teknisk utdannelse uten VA-fag eller ønsker å oppdatere deg på det VA-faglige området? Da er du i målgruppa.

Kurset gjennomføres som e-læring og med en 2-dagers samling. På samlingen er det dagsaktuelle foredrag, erfaringsutveksling, nettverksbygging og befaring til vann- og avløpsanlegg.

Kurssamlingen er planlagt 17. og 18. oktober på Hamar.

Les mer om kurset i regi av Norsk Vann HER.