Flittig søknadsskriving på SkatteFUNN-workshop

Alle bedrifter har krav på skattefradrag for forskning og utvikling, via SkatteFUNN-ordningen. Fosen Innovasjon holdt en gratis workshop for konkret søknadsskriving til SkatteFUNN. Smart Water Cluster var representert blant deltakerne.

Deltakerne fikk en kort innføring i hva som må fremgå av en søknad for at støtte skal kunne gis. Deretter opprettet de søknads-skjemaer på nettstedet www.skattefunn.no og gikk løs på arbeidet. De hadde på forhånd ulik grad av erfaring med SkatteFUNN og det å strukturere et prosjekt. Noen var såvidt begynt å tenke på prosjektmulighet, mens andre allerede hadde jobbet i noen år med et utviklingsløp og ønsket å søke støtte til siste fase.

Ansatte hos Fosen Innovasjon var tilgjengelige for rådgivning, og det å kunne dedikere hele dagen til søknaden bidro til at deltakerne fikk gjort et godt stykke arbeid. Noen kom i mål med sin første søknad, og hvis behov vi vil ta en oppfølging i august for å sikre at alle får sendt inn søknadene sine før 1. september. Da vil den garantert bli behandlet inneværende år og bli gjeldende med tilbakevirkende kraft helt tilbake til januar 2017. Støtten vil være vel verd innsatsen!

Vi vil følge opp med nye workshoper på nyåret, for å initiere søknader på et tidligere tidspunkt i 2018.