Vi gratulerer Inrigo med kjempekontrakt i Kamerun!

Kontrakten er på levering av 4 vannverk til en verdi av 60 millioner Euro. Inrigo kom i forhandlingsposisjon på grunn av arbeidet til Smart Water Cluster.

Inrigo skal levere fire nøkkelklare vannverk til statseide Camwater i Kamerun. Kontrakten er på over en halv milliard norske kroner (60 millioner Euro).

Henvendelsen om oppdraget kom først til ledelsen i Smart Water Cluster. Klyngeledelsen kontaktet deretter flere aktuelle klyngebedrifter for å høre om det var interesse for en slik leveranse. Etter at Inrigo signaliserte at de var interessert, bisto Smart Water Cluster Inrigo ved å arrangere- og delta på møter med både Innovasjon Norge og kamerunerne. Ledelsen i Smart Water fremskaffet også fersk informasjon om alle klyngebedriftene, som så ble presentert for kamerunerne for å vise frem miljøets samlede teknologier og kompetanser innen vannbehandling. Vi vet også at Inrigo var i kontakt med flere andre klyngebedrifter underveis i prosessen. Det er ingen tvil om at klyngestøtten i denne innledende fasen ga Inrigo økt tyngde og bidro til å sette bedriften i forhandlingsposisjon.

Dette er et godt eksempel på hvordan klyngearbeid kan virke positivt for klyngebedrifter. Nå, når mange av Smart Water Clusters klyngebedrifter blir mer aktive i NCE Aquatech Cluster, er det ønskelig å bruke noe av de samme arbeidsmetodene der.

Adresseavisa omtalte saken den 16.01. og du kan lese  Adresseavisas artikkel HER

Inrigo la selv ut følgende pressemelding i forbindelse med offentliggjøringen:

Kontrakt på fire vannverk til Kamerun

Inrigo skal levere fire nøkkelklare vannverk til statseide Camwater i Kamerun. Det sikrer innbyggerne tilgang på tre ganger mer vann enn i dag, i tillegg til høy drikkevannskvalitet gjennom hele året. Kontrakten er på over en halv milliard norske kroner (60 millioner Euro).

Kameruns minister for økonomi, planlegging og regional utvikling Louis-Paul Motazé og Eksportkreditt Norge signerte fredag 13. januar låneavtalen for leveransen. Den kommersielle avtalen mellom Inrigo og Camwater ble signert i oktober 2016.

– Et internasjonalt gjennombrudd, sier administrerende direktør Reza Hezari i Inrigo AS. -Ny robust renseteknologi, høy fagkompetanse, rask levering og gode finansieringsbetingelser har vært avgjørende for at vi fikk kontrakten.

Keramiske membraner i vannbehandlingsanlegget skal sikre høy vannkvalitet også i regntiden når elver og sjøer fylles med slam og bakterier. I Norge er det bare ett vannverk som har keramiske membraner for å håndtere krevende råvannskvalitet.

To av vannverkene skal bygges i Nkongsamba (135.000 innbyggere), ett i Meyomessala (20.000 innbyggere) og ett i Melong (54.000 innbyggere). Byene ligger sør i Kamerun.

Inrigo skal stå for prosjektering, produksjon, bygging og montering av hele infrastrukturen fra inntak til distribusjon. Det omfatter inntaksanlegg, pumpestasjoner, rør, basseng, bygninger, og prosessanlegg for vannbehandling.

Vannbehandlingsanlegget er modulbaserte og vil bli produsert i Norge. I tråd med betingelsene for finansiering med garantier fra Eksportkreditt og GIEK skal minst 30% av leveransen være norskprodusert.

Inrigo har levert systemer for behandling og transport av væsker i olje og gass-sektoren siden oppstarten i 2008, og har gjennom FoU-prosjekter utviklet vann som nytt forretningsområde. Selskapet har nylig levert vannverk i Leksvik og Alta.

– Eksportkreditt Norge, Innovasjon Norge og GIEK gratulerer Inrigo med signering av kontrakt med CAMWATER i Kamerun. Inrigo’s moderne renseteknologi kommer godt med i Kamerun, som har behov for å bedre tilgang på rent drikkevann. Inrigo var tidligere leverandør til selskaper i oljebransjen, og har lykkes i å omstille seg og selge sin kompetanse på prosjektstyring, gode produkter og tjenester i et nytt marked, sier Øyvind Ajer, avdelingsdirektør Energi og Industri i GIEK.

– Uten finansiell støtte og risikoavlastning fra Eksportkreditt, GIEK og Innovasjon Norge ville denne avtalen ikke kommet på plass. Uten gode samarbeidspartnere som Fosen Innovasjon og Smart Water Cluster hadde vi heller ikke vært i posisjon til å levere til Kamerun, sier Reza Hezari.

Kontaktinformasjon

COO Gaute Moldestad. Mobil; 916 61 252. Epost; [email protected]

Fakta Inrigo AS

  • Heleid norsk selskap etablert i 2008, med hovedkontor i Vanvikan i Leksvik kommune, Nord-Trøndelag, og avdelingskontor i Trondheim.
  • Høyt kvalifisert leverandør av produkter og prosessløsninger for vann og miljø, olje- og gass, maritim og landbasert industri.
  • Har utviklet egne komplette løsninger for fremtidsrettet vannbehandling, avløpsrensing og vanngjenvinning

 

Foto: Jon Danielsen