Hvilke kunder ønsker du deg og hva etterspør de?

Smart Water Cluster inviterer til Markedsorienteringsseminar den 20. oktober.

Markedsorientering – Et nødvendig fundament for en god markedsstrategi og målrettet drift!

Medlemmer i Smart Water Cluster og akvARENA inviteres til halvdagsseminar om Markedsorientering den 20. oktober.
Sted: Clarion Hotel & Congress på Piren i Trondheim. Tid: 10.00 – 13.30.
(Oppmøte og frokost fra 09.30)

Seminaret tar bl.a. for seg følgende tema:

  • Hva markedsorientering handler om og hvordan man jobber markedsorientert i praksis
  • Bearbeiding av markedsinformasjonen internt i bedriften (skape fundament for en markedsstrategi)
  • Utvikling og bruk av en markedsstrategi, og hvordan etablere, forsterke og opprettholde gode prosesser i bedriften

Seminaret gjennomføres som bolker med informasjon, erfaringsutveksling, diskusjoner og spørsmål.
Et  verktøy for utvikling av markedsstrategi gjøres tilgjengelig for deltakerne, og seminaret legges opp rundt dette.

Seminaret er det første i en rekke av 3 halvdagsseminarer:
Seminar 1: Markedsorientering – Skal gi fundament for å utvikle en god markedsstrategi.
Arrangeres 20. oktober (tilbys også akvARENAs medlemmer)
Seminar 2: Markedskommunikasjon – Skal gi innsikt i å utvikle og presentere målgruppetilpassede budskap i ulike kanaler/media, ut fra valgt markedsstrategi (se Seminar 1).
Arrangeres våren 2017, som et tilbud til SWC og NCE Aquatech Clusters medlemmer.
Seminar 3: Merkevarebygging – Skal gi innsikt i hvordan man bygger en merkevare (branding).
Arrangeres våren 2017, som et tilbud til SWC og NCE Aquatech Clusters medlemmer

Deltakelse på alle 3 seminarene vil gi god input til hvordan man jobber målbevisst og strukturert mot kunder/markeder.

Seminaret ledes av Trond Stiklestad
trond-stiklestad

Trond Stiklestad er en kjent og profilert foredragsholder innen fagfeltet Strategisk Ledelse, hvor markedsorientering  er sentralt. Stiklestad jobber som førstelektor ved NTNU, Handelshøyskolen, Førstelektor II Ved Handelshøyskolen BI og i Posisjon AS. Han underviser i fag knyttet til strategi og ledelse både på bachelor og masternivå, samt for etter- og videreutdanningsmarkedet.

Stiklestad har selv etablert to virksomheter og jobbet som rådgiver i en 15-års periode. Han sitter i styret for Volo AS som jobber med kommunikasjon og samhandling. Stiklestad er videre forfatter av læreboken «Ledelse for små og mellomstore virksomheter», Fagbokforlaget «2015) sammen med Morten Erichsen og Frode Solberg. Stiklestad har utdannelse som sosiolog og siviløkonom.

Årsmøte for Smart Water Cluster gjennomføres etter seminaret, kl. 14.00.

Påmelding
Seminaret koster 400 kroner for klyngemedlemmer og 800 kroner for ikke-medlemmer. Prisen inkluderer selve seminaret, enkel frokost og enkel lunsj.
Påmelding til Vegard Saur innen 17. oktober: [email protected]