Godt besøkt fagdag om hygienedesign

Smart Water Clusters fagsamling med fokus på hygienisk design ble godt besøkt.  19 deltakere fra Smart Water Cluster og akvARENA fikk innføring i gjennomtenkt design på rør, tanker, ventiler, filter etc. med tanke på enkelt og godt renhold. Hygienisk design handler om å begrense muligheten for oppblomstring av bakterier og virus, sikre dyrevelferd og sikre mattrygghet. Produkter med god hygienisk design har ekstra konkurransefortrinn i markeder som fokuserer på mat- og vannproduksjon, og er derfor et svært relevant fagområde for deltakere fra begge klyngene.

Stein Nikolaisen i Aquatic Consept Group (se hovedbildet) ga et engasjerende og inspirerende kurs i hvordan hygienisk design er en forutsetning for å lykkes i hygienearbeidet, og hvordan sub-optimale løsninger medfører økte kostnader og økt risiko. God hygienisk design handler om hvordan man opprettholder produktets kvalitet i vareflyten, og viktigheten av at alle produktkontaktflater utformes for å lette rengjøring innenfor en økonomisk tidsramme.

160919-fagdag-pres-lone-labtjenester

Medlemsbedriften LabTjenester var et utmerket vertskap og Lone Grønbeck ga et godt innblikk i hvilke tjenester de leverer, samt en omvisning på lab-fasilitetene de har.

Smart Water Cluster og akvArena ble i juni antatt som NCE-satsing med det nye klyngeinitiativet NCEAquatec Cluster, som er en ny klynge, bygd på arbeid og erfaringer fra de to eksisterende klyngene. Prosjektleder Vegard Saur (Bildet under t.h., sammen med leder for Smart Water Cluster, Bjørn Damhaug t.v.) informerte om det nye klyngesatsingen, og det blir kick-off  NCE Aquatec Cluster 24. November.

160919-fagdag-pres-aquatech-2

Vannklyngen/Clean Water Norway v/Styreleder Erland Buøen (Bildet under) var også tilstede, og informerte om hva Vannklyngen på Østlandet jobber med videre. De vil blant annet fortsette sitt fokus på VA i kommunal sektor framover.

160919-fagdag-pres-vannklyngen-erland-buoen