Nor-Fishing er en viktig arena for oss

Normex AS hadde i likhet med flere andre Smart Water bedrifter stand på Nor-Fishing messen i Trondheim i august. Stig Johansen i Normex (til høyre på bildet, Bjørn Monsen t.v.) sier at Nor-Fishing er en viktig arena for bedriften. Normex har særlig spesialisert seg på ozoneringsløsninger for vannbehandling og desinfeksjon, noe som i økende grad er aktuelt for havbruk og fiskerisektoren. Bedriften leverer både nasjonalt og internasjonalt, og til mange bransjer, eksempelvis til kunder innen akvakultur, skipsindustri, vannverk og avløpsanlegg.
For mer informasjon om Normex, se www.smartwatercluster.no/company/normex/ eller www.normex.no

Nor-Fishing 2016 oversiktsbilde
Nor-Fishing ble arrangert 16.-19. august i Trondheim. Messen har siden 1960 vært et viktig nasjonalt og internasjonalt møtested for fiskerinæringen, og er i dag en av verdens ledende messer for fiskeriteknologi. De siste årene har Nor-Fishing samlet rundt 15.000 besøkende fra opptil 50 nasjoner som får presentert alle nyheter av betydning.

Neste Nor-Fishing messe arrangeres neste gang 21.-24. august 2018.