Invitasjon til fagdag om produktdesign, 19. september i Trondheim

Smart Water Cluster inviterer til fagdag om konkurransefortrinn gjennom produktdesign for enkelt renhold, i samarbeid med LabTjenster AS.

Vil du selge mer? Øke leveransene til oppdrettsbransjen eller vann og avløpssektoren? Både innen oppdrett og vann- og avløpsbransjen er kundene opptatt av at produktene og systemene de kjøper skal være driftsvennlige og enkle å holde rene. Leverandører som tilbyr slike produkter har fortrinn i konkurransen om leveransene.

Hygienisk design handler om gjennomtenkt design på rør, tanker, ventiler, filter etc. med tanke på enkelt og godt renhold. Det handler om å begrense muligheten for oppblomstring av bakterier og virus, sikre dyrevelferd og sikre mattrygghet.

Det er ofte enkle grep som skal til for å gjøre produktene mer hensiktsmessige med tanke på renhold. Foredragsholder Stein Nikolaisen, seniorkonsulent, Aquatic Consept Group kommer for å gi praktiske tips og råd om hvordan man kan gjøre produktene bedre tilpasset f.eks. oppdrettsindustrien. Nikolaisen har spesialkompetanse innen hygienisk design, hygiene for teknisk avdeling og renhold, inkludert tekniske prosesser og vaskesystemer. Han har praktisk erfaring fra ulike næringsmiddelbedrifter, og mange år som reisende konsulent, både i inn- og utland. Stein leder og deltar i prosjekter hvor det er behov for problemløsning relatert til kontaminering med Listeria eller annen uønsket mikroflora.

Vi får også informasjon og omvisning hos LabTjenester AS på Tunga, som tilbyr et bredt spekter av kjemiske- og mikrobiologiske analyser av næringsmidler, vann, miljø og inneklima. LabTjenester tilbyr også kurs og frokostmøter innen HACCP, ISO 14001, ISO 22000, hygienekurs, mikrobiologi, allergener, prøvetaking, Legionella, inneklima mm.

Fagdagen fortsetter med informasjon om veien videre for Smart Water Cluster, etableringen av den nye klyngen NCE Aquatech Cluster, og vi arbeider også med å få et innlegg fra Vannklyngen (Østlandet) i forhold til deres videre arbeid.

Tentativt program for mandag 19. September
09.00
  Velkommen v/Bjørn Damhaug, Smart Water Cluster
09.15   Bedriftspresentasjon av Lab-Tjenester og kort omvisning på kjemisk- og mikrobiologisk laboratorium
Lab-Tjenester v/ Lone Grønbech
10:00   Leverandørutvikling – Hygienisk design – et konkurransefortrinn v/Stein Nikolaisen (se egen omtale i vedlegg)
12:00   Lunsj
13:00   NCE Aquatech Cluster – Vi har fått NCE-status – hva nå? v/Vegard Saur
13:30   Clean Water Norway/Vannklyngen v/ TBC – Hvor satser vi nå?
14:00   Slutt på fagdag

(14.00  Styremøte i Smart Water Cluster)

PÅMELDING: Vegard Saur, Operativ prosjektleder Smart Water Cluster: [email protected]

PÅMELDINGSFRIST: Innen 14. september

Hvor: LabTjenester AS, Landbruksveien 5 (vis á vis IKEA Leangen), Trondheim

Viktig: Angi eventuelle matallergier i påmeldingen (ift lunsjbestilling)

Arrangementet er gratis.

Velkommen!