Bli ambassadør for Vannbransjen du også!

Vannbransjen redder liv og miljø, og skaper økonomisk vekst og arbeidsplasser. Bli en ambassadør for Vannbransjen du også!

Den norske vannbransjen (Norsk Vann, Smart Water Cluster, Vannklyngen, Rådgivende Ingeniørers Forening, VAnnforsk og IWA Norge) har de siste årene jobbet for å styrke bransjens omdømme. Målet er å styrke rekrutteringen til bransjen, bidra til mer innovasjon og næringsutvikling, og sikre samfunnets forståelse for de store infra-strukturinvesteringer bransjen står foran.

Omdømmeprosjektet har gitt resultater, men vi er fortsatt ikke i mål. Derfor lanserer vi nå et ambassadørprosjekt der målet er at bransjens 10.000 ansatte skal bli enda flinkere til å fortelle verden rundt oss hvor viktig vi som bransje er. Fortsatt er det mange som ikke vet at vannbransjen redder liv og miljø, og skaper økonomisk vekst og arbeidsplasser.

Hvis alle blir litt flinkere til å fortelle menneskene rundt oss hva vi gjør og hva vi skaper, kommer vi enda litt lenger. Dette er kjernen i ambassadørprosjektet som du kan lese mer om ved å klikke på lenkene under.

Ambassadørprosjekt kort omtale

Vannbransjens ambassadørprogram (virksomhetene presentasjon)

Vannkort