Vannbransjens Innovasjonskonferanse 2015 – påmeldingsfrist 6. mars!

12. mars går Vannbransjens Innovasjonskonferanse 2015 av stabelen i Oslo.

Dette er noe av innholdet på konferansen:

– Paneldebatt med tittel «Vannbransjen – en ny norsk eksportsuksess?» med mulighet for innspill i debatten 1)
– Hvordan ser Klima- og miljødepartementet på vannbransjen?
– Mulighet for å delta i nye, spennende innovasjonsprosjekter (bl.a. fra DNV GL og VEAS)
– Fra vann og avløp til oppdrett
– Avløp og slam: sammen blir vi sterkere
– Investorkrav til vannbehandling
– Storbyens utfordringer med klima og urbanisering
– Energieffektive renseanlegg

1) Paneldebatten er et ledd i «Drømmeløftet» og inngår i en dialogserie som Innovasjon Norge har tatt initiativ til for å få innspill og skape dialog om morgendagens utfordringer for norsk samfunn og næringsliv. Innspillene kan bidra til å utforme morgendagens bærekraftige innovasjonspolitikk.

Du treffer aktører fra hele verdikjeden på konferansen, og mulighetene for å bygge nye strategiske relasjoner er store!

Følg denne linken for påmelding og mer informasjon: http://vanninnovasjon.no/