Stort engasjement for Living Lab

Torsdag 13. mars arrangerte Arena Smart Grid Services og Smart Water Cluster i samarbeid med Bygda 2.0 en workshop for å diskutere ideer for videreutvikling av et fremtidsrettet nærings- og boligprosjekt med fokus på innovative energi- og vannløsninger.

17 representanter for bedrifter fra både Trøndelag og Møre møttes på Stokkøya i Åfjord.  Energien var stor når prosjektet Bygda 2.0 ble presentert av grunder Roar Svenning. Stokkøya mangler boliger, og innbyggerne ønsker å tenke nytt, både for å bringe urbane elementer inn i bygdebebyggelsen og skape noe som er fremtidsrettet og miljøvennlig. Bygda 2.0 ser helhetlig på disse utfordringene og er nå nær gjennomføring av første byggetrinn.

En viktig del av prosjektet er Bygdeboksen, -et samlingssted som også skal inneholde et «laboratorium». Her ønskes det en uttestingsarena for fornybar energi og smarte energi- og vannløsninger (alt som inngår i et smarthus). Deltakerne fra Smart Water og Smart Grid kom med mange innspill til løsninger og prosjekter, og noen forslag og ideer var så gode at de arbeides videre med.

Det er nå satt ned en arbeidsgruppe som jobber videre med konkretisering av disse, og eventuelt utvikle en søknad til Regionalt Forskningsfond Midt-Norge.

Ønsker du mer informasjon eller kanskje deltakelse i prosjektet?

Klikk på lenken under for fullt referat fra workshopen, eller kontakt Vegard Saur (vegard.saur @ proneo.no) for mer informasjon.
Fult referat av Torunn Bellingmo Vist.