Vannbransjens Innovasjonskonferansen 2014

12. mars gikk Vannbransjens Innovasjonskonferanse av stabelen. Konferansen ble arrangert av Miljødirektoratet, Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge i samarbeid med Smart Water Cluster, Norsk Vann, VAnnforsk og Vannklyngen.

Over 130 deltakere fra leverandører, kunder, rådgivende ingeniører, FoU-aktører og virkemiddelaktører med mer fikk mange gode presentasjoner, blant annet av vår egen Smart Water Communities Calculator ved Johan Pettersen i MiSA.

Foredragene ga mye nyttig informasjon og kan være verdt en kikk.

Vannbransjens Innovasjonskonferanse