VA-dagene Midt-Norge 2014

VA-dagene Midt-Norge 2014 arrangeres i år på Rica Hell Hotell i Stjørdal 29. - 30. oktober. Sett av dagene!

Årets tema vil være regelverk på vannforsyning, utbygging av vannverk og sikring mot innsug på ledningsnettet. Videre vil det være fokus på lekkasjer på ledningsnettet, bygging av avløpsrenseanlegg og påslipp fra industrivirksomheter til kommunalt nett.

VA-dagene i Midt-Norge blir arrangert for 5. gang i 2014. I fjor deltok over 240 deltakere med representanter fra 32 kommuner, og 56 leverandører hadde stands.
Målet i 2014 er det samme som tidligere år; å lage en samlingsplass for VA-sektoren i Midt-Norge.
Utstillingsområdet i 2014 vil være betydelig større enn tidligere år, slik at det vil være bedre plass for hver enkelt utstiller.

Utstillingsavgiften er følgende:

  • 2 meter bredde: 8.000,- eks mva
  • 3 meter bredde: 10.500,- eks mva
  • 4 meter bredde: 13.000,- eks mva

For mer informasjon og påmelding se www.va-dagene.no (tilgjengelig fra 21. april).