DNV GL vil bygge mobile renseanlegg for kloakk

Prof. em. Hallvard Ødegaard skal se på renseteknologien i de tre mobile rensekonseptene DNV GL har laget sammen med Environor, Røde Kors og WWF.

– Problemene er mange og bæreutfordringene er store og globale. Konseptet med mobile renseanlegg representerer en løsning som kan være med på å lette denne situasjonen noen steder, sier Bjørn K. Haugland, konserndirektør i DNV GL til Teknisk Ukeblad.

DNV GL tar utgangspunkt i en produkttanker på 40.000 dødvekttonn som bygges om, og har foreløpig landet på tre konsepter:

  1. The Reliever: Skip som kan avhjelpe rensing, f.eks. mens et landbasert anlegg bygges om, utvides eller repareres. Typisk behov: Lett industrialiserte land med knapphet på vann og ikke tilfredsstillende rensekapasitet
  2. The Changemaker: Mer eller mindre permanent renseanlegg som tar gråvann og forurenset industriutslipp og renser nok til at det kan brukes til vanning og industri. Avlaster drikkevannsressurser. Typisk behov: Middelhavet
  3. The Water Factory: Lettere forurenset elvevann renses til drikkevannskvalitet. Typisk behov: Elver i Kina og andre tett befolkete steder der drikkevann er knapp ressurs.

Røde Kors og WWF ser positivt på konseptet
– Vi ser på rensekonseptene som tosidig: Det kan gi mer rent drikkevann, og det kan bety at vi får redusert forurensningen av vann i lokalmiljøer. Forurenset vann reduserer motstandskraften og dermed mer sykelighet, sier Tørris Jæger, utenlandssjef i Røde Kors, til Teknisk Ukeblad.

Les hele artikkelen i Teknisk Ukeblad HER.

 

Foto: DNV GL/www.tu.no