Studietur til verdens største smoltanlegg

-Ved å samarbeide bringer vi flere bedrifter inn på samme arena, og det er gunstig for begge klyngene, sier klyngelederne Marianne Brøttem i Smart Water Cluster og Trude Olafsen i akvARENA.

Smart Water Cluster og akvARENA har innledet et samarbeid som skal bidra til utvikling og økt konkurransekraft for begge klyngene. Smart Water Cluster har nylig etablert en satsing mot akvakultursektoren, særlig fokusert på bruk av resirkulering av vann og slambehandling i oppdrettssammenheng.  Resirkulering av vann innen landbasert oppdrett blir stadig mer aktuelt, og sektoren seiler opp som et svært aktuelt marked for bedrifter som driver med vannbehandling. akvARENA er en midtnorsk næringsklynge med fokus på teknologiutvikling for oppdrettsnæringen. Klyngen består av virksonheter fra hele bransjen, og arbeider blant annet for å bistå bedriftenes behov for kompetanse innenfor moderne rensemetoder for resirkulering og utslipp, desinfeksjon av vann og avløp, slam/avfall som ressurs, vannhygiene og kjemiske analyser og modellering av bærekraft.

-Her har vi felles interesser, sier Trude Olafsen, leder for akvARENA. – Vi ønsker å bringe nye bedrifter og perspektiver inn til akvARENA for å styrke virksomheten til våre bedrifter, og Smart Water Cluster har samme motivasjon når det gjelder sine bedrifter. Smart Water Cluster har mange virksomheter som med sin kompetanse, produkter og tjenester kan bidra til utvikling og vekst hos våre medlemmer. Gjennom samhandling håper vi å skape koblinger på tvers av bedrifter og klynger, skape økt interesse for prosjekter og øke kompetansen på teknologiløsninger for oppdrettsnæringen.

Studietur til verdens største smoltanlegg
I november var begge klyngene på studietur på Møre, hvor de blant annet besøkte et av verdens største anlegg for smålaks (smolt), Lerøy Midt i Belsvik. Belsvik smoltanlegg er også i verdensklasse på resirkulering og gjenbruker 98% av vannet. Anlegget har en grunnflate på 11000 m2 og vil produsere 14 millioner smolt årlig. Det er tatt stort hensyn til natur og miljø ved anlegget, som henter energi fra sjøen og tar vare på fòrrester og slam som går til jordforbedring eller biogass.
–Alle deltakerne syntes turen var interessant, sier Marianne Brøttem, leder for Smart Water Cluster. –Programmet var svært godt, med spenn fra store til små anlegg. Dermed fikk deltakerne et godt innblikk i bredden i bransjen, og også de ulike utfordringene og behovene oppdretterne har. Slike turer har flere formål. Bedrifter møtes og bygger relasjoner, samtidig som det
bygges kompetanse i gruppen. Man kan også finne potensielle kunder eller samarbeidspartnere underveis, eller få prosjektidéer. Deltakernes reaksjon er at de ønsker flere slike aktiviteter fremover.