Lønnsomt bedriftssamarbeid på tvers av klynger

Salsnes Filter og AgroNova fra Smart Water Cluster har gått sammen med tre bedrifter fra Vannklyngen om utvikling av en ny serie av produkter basert på Salsnes Filters finsilteknologi.

-Samarbeidspartnerne Agronova i Moss, TS Electro Engineering i Sandefjord, Doscon og Aquateam Cowi i Oslo, samt kommunale renseanlegg i på Follo, i Sandefjord og Namsos ble identifisert gjennom Smart Water Cluster, Vannklyngen, bransje og forskningsmiljø og gjennom egne kontakter, sier Jo Terje Lestum i Salsnes Filter. -Vi ser nå frem til et konstruktivt og lønnsomt samarbeid fremover.

Med støtte fra VRI Trøndelag har Salsnes Filter nettopp gjennomført en forstudie og etablert et bedriftsnettverk med målsetting om felles FoU-aktiviteter. Hensikten er å utvikle ny teknologi for forsterket primærrensing, og det er søkt om støtte fra Regional Forskningsfond Midt-Norge til et konkret forskningsprosjekt.

-Samarbeidspartnerne vil utvikle en ny serie av produkter basert på Salsnes Filter finsilteknologi, sier Lestum. –Finsilteknologien settes sammen med instrumentering og styringssystem som gjør denne teknologien velegnet for høygradig primærrensing av avløpsvann, alene eller som forbehandling til biologiske rensetrinn , rensing av overløpsvann, mv. Dette vil gi en prosess som er meget kompakt, og med svært lavt energiforbruk sammenlignet med tradisjonell teknologi.

Ivar Solvi, forretningsutvikler i Salsnes Filter, ser svært positivt på samarbeid mellom bedrifter på tvers av klynger. –Vi ser alltid etter samarbeidspartnere som passer inn i våre strategier og planer om produktutvikling. Gjennom klyngenettverkene blir vi kjent med andre bedrifter, og kan lettere vurdere om de er aktuelle som samarbeidspartnere eller ikke. Dette er nyttig for oss, og vi er derfor medlem i flere nettverk, sier Solvi, som også er nestleder i styret i Smart Water Cluster.