Kalkyleseminar med PWC 5. des.

Leksvik Industriell Vekst AS (LIV) tilbyr noen ledige plasser på kalkyleseminaret til Smart Water Clusters medlemmer, torsdag 5. desember.

Har din bedrift gode nok kalkyler? Dette er et grunnleggende seminar om kalkyler og hvorfor dette er viktig. Det passer både for deg som har begrenset kunnskap om akkurat dette temaet, men også for de som allerede benytter kalkyler i egen bedrift. 

INNHOLD

·         Hvorfor er gode produktkalkyler viktig for bedriften

·         Hvordan bygge en kalkylemodell

·         Deltagernes opplevelse av status / utfordringer mht kalkyler i egen virksomhet

·         Illustrativt eksempel på hvordan man kan gjennomføre et «kalkyleprosjekt»

KURSHOLDERE

Det faglige ansvaret for seminaret har Price Waterhouse Coopers AS ved Rolf Tørring og Erik Fremstad.

Rolf Tørring er partner i PwC med lang erfaring fra revisjon og rådgivningsoppdrag innen en rekke bransjer. Rolf er ekte ”leksværing”, men bor nå i Trondheim. Han leder konsulentavdelingen i PwC i Trondheim med 24 medarbeidere som leverer tjenester innenfor strategi, virksomhetsstyring, prosessforbedringer og teknologi til mindre og større virksomheter både i privat og offentlig sektor.

Erik Fremstad er senior manager i PwC med omfattende erfaring både som konsulent og fra ulike roller som ansatt. Erik har ledet «kalkyleprosjekter» for flere virksomheter; blant annet i næringsmiddelindustrien og i mekanisk industri. Han har vært finansdirektør i Kjeldstad-konsernet og controller i Nortura. Erik er nå engasjert av Det norske oljeselskap for å lede anskaffelse av nye løsninger for økonomi/finans og HR. Han underviser også ved HiST innenfor økonomi og analyse.

Dato: Torsdag 05. desember 2013

Tid: kl. 08.30 – 11.30 (med etterfølgende lunsj 11.30 – 12.00)

Sted: LIV-bygget, Vanvikan

Kursavgift: Kr. 500,- inkl. lunsj

Påmeldingsfrist: Mandag 2. desember

Påmelding til: Jan Vådal – jan @ liv-holding.no