Mangel på kunnskap om IPR i trønderbedrifter

Fagråd Ressurs i Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) har gjennom sitt siste prosjekt avdekket at det er stor mangel på kunnskap knyttet til IPR i trønderbedrifter.

– Prosjektet viser at dette er problemstillinger som blir stadig viktigere. Det finnes mange eksempler på at bedrifter har tapt penger som følge av at de ikke har vært bevisst nok på å beskytte verdier knyttet til forhold som merkevare, patenter, design, produksjonsprosesser, logo etc., sier Børge Beisvåg, som har ledet styringsgruppen for IPR-prosjektet, til magasinet Midtpunkt.

Prosjektet er den første større sammenfatningen av undersøkelser utført av Patentstyret, Innovasjon Norge, NiTs egen undersøkelse samt en masteroppgave ved NTNU, som omhandler vern av immaterielle rettigheter (IPR).
Resultatet er en rapport som viser følgende konklusjoner:

  • Bedrifter i Sør-Trøndelag har en noe mer bevisst holdning til IPR enn landsgjennomsnittet. 35% svarte positivt blant bedriftene i Trondheimsregionen mot 22% på landsbasis.
  • Bedriftsstyrene har generelt mindre engasjement og bevissthet rundt IPR enn bedriftsledelsen.
  • Det er stor usikkerhet knyttet til begreper som varemerker, merkevare, patenter og design.
  • En tredjedel av norske bedrifter har opplevd å bli kopiert, og tre av fire bedrifter tror omfanget vil øke.
  • Bedriftens størrelse har ingen betydning for bevisstheten om de imaterielle rettighetene.
  • Bevissthet omkring IPR synes å øke med bedriftens alder.
  • Svak kunnskap om hvor det er mulig å hente råd og støtte i spørsmål om immaterielle verdier i næringslivet.

Du kan lese hele artikkelen i Midtpunkt HER og rapporten «Bevissthet knyttet til bruk av «IPR-verktøyet» i Trondheimsregionen» HER.

17. november arrangerer Smart Water Cluster IPR-workshop som gir deg muligheter til å lære hvilke rettigheter du har og hvordan du kan sikre dem. Les mer om dette HER.