IPR-workshop: Hva, hvorfor, hvordan?

Hva bør du holde for deg selv og hva kan deles med andre? Hvilke rettigheter har du, og hvordan sikre dem? Den 19. november arrangerer vi en workshop om IPR, for å øke kompetansen og tillitsbyggingen hos bedriftene i klyngen.

Klynger er ideelt sett et innovasjonsmiljø som er basert på samarbeid og tillit. En profesjonell tilnærming til immaterielle rettigheter, Intellectual Property Rights (IPR), kan bidra til økt tillit internt i klyngen, og vi setter derfor igang et strategisk arbeid på dette området.

Arbeidet innledes med en iPR-workshop den 19. november kl. 14.30 – 17.45, i LIV-bygget i Vanvikan. Workshopen avsluttes med middag kl. 18.00.

AGENDA FOR WORKSHOPEN

Hva er IPR og hvorfor er det viktig?
Hvilke immaterielle verdier kan beskyttes? Når og hvordan?
Hvordan og hvorfor utvikle en IPR strategi?
Internasjonale trender: Europapatent, endringer i USA, Kina,  «Patent Trolls» mm.
IPR i klynger og F&U samarbeid – hva bør spesielt fokuseres på i konsortieavtaler

Workshopen ledes av Felipe Aguilera-Børresen, Innovasjon Norge, som er ekspert på etablering av IPR-strategier og systemer for IPR i klynger.

PÅMELDING til marianne @ liv-holding.no innen 13. november.