Smart Water Cluster blir forening

Eksisterende og nye medlemmer ønskes velkommen!

Smart Water Cluster stiftes som forening den 30. oktober. Klyngens aktivitetsnivå har vokst siden oppstarten, og det er nå hensiktsmessig å formalisere klyngens aktiviteter gjennom en egen organisasjon. Eksisterende og nye medlemmer ønskes velkommen!

Som medlem får du tilgang til følgende servicetilbud:

INFORMASJON via vår hjemmeside og nyhetsbrev

·         INVITASJON TIL DELTAKELSE I MARKEDSPROSJEKTER OG FOU-PROSJEKTER

·         NYTTIGE NETTVERK SOM STYRKER DIN KONKURRANSEEVNE– Treff bedrifter, FoU-miljøer og beslutningstakere på våre møter, seminarer og studieturer

·         PROFILERING av din bedrift på vår hjemmeside, i våre nyhetsbrev, og gjennom våre presentasjoner

·         STILLINGSANNONSER– benytt vår webside til rekruttering av personell

·         TILGANG TIL SMART WATER CALCULATOR– Klyngens eget web-baserte verktøy for synliggjøring av bærekraften til klyngens konsept for gjenbruk og resirkulering av vann versus tradisjonelle VA-systemer

·         ØKT KOMPETANSE– Gjennom vårt tilbud innen kurs, seminarer og studieturer

·         OMDØMMEBYGGING – Vi presenterer klyngevirksomhetene og bransjen på en rekke regionale og nasjonale arenaer

·         REKRUTTERING – Klyngen gjør det du ikke har tid til: vi profilerer bransjen og bedriftene mot studenter og elever i regionen

·         PÅVIRKNINGSKRAFT – Sammen kan vi påvirke rammebetingelser og delta på nasjonale/internasjonale arenaer

·         KONTAKTPUNKT – Smart Water Cluster er et kontaktpunkt innen vannbransjen og mottar ofte henvendelser som videreformidles til deltakerne

 

Interessert i å delta? Kontakt Marianne Brøttem, leder for Smart Water Cluster, på mobil: 47 91 06 99 eller på mail: marianne @ liv-holding.no