Studietur: Gjenbruk og resirkulering av vann i akvakultur

Smart Water Cluster har innledet et samarbeid med akvARENA. Samarbeidet starter med felles studietur til Sunnmøre, 4.-5. nov.

akvARENA, i samarbeid med Storvik Aqua, inviterer deltakerne i Smart Water Cluster med på studietur til Sunndalsøra, Smøla og Belsvika. Hovedtemaet blir drift og operasjon av resirkuleringsanlegg, men det vil også bli fokusert på andre viktige tema som postsmoltproduksjon, med mer.

PROGRAM

Mandag 4. November
Kl 07:30 Avreise Trondheim

Kl 09:30 Omvisning Lerøy Midt sitt anlegg i Belsvika v/Klemet Steen:
–  Nybygd og topp moderne resirkuleringsanlegg
–  Slambehandling, med mer.
Lunsj hos Lerøy.

Kl 12:30 Avreise til Smøla

Kl 14:00 Omvisning på Smøla Klekkeri og settefisk AS v/Svein Martinsen:
– Stoff flyt i anlegget (næringssalter, energi, CO2, slam) hvor energitiltak, slambehandling, biogass og aquaponics inngår.
– Semi lukkede anlegg (fleksibel bag), konseptualisering av postsmolt produksjon

16:00 Avreise   Sunndalsøra
18:30 Ankomst   Trædal Rom og Turistsenter, Sunndalsøra
19:30 Middag

Tirsdag 5. November
Kl 08:00 Omvisning hos Storvik Aqua AS v/ Knut Måløy
Kl 10:00 Avreise til Trondheim eller direkte til Produktivitetskonferansen i Kristiansund som starter kl 12:00

akvARENA
akvARENA er en næringsklynge med utgangspunkt i Midt-Norge, med fokus på teknologiutvikling for oppdrettsnæringen. Klyngen består av teknologiprodusenter, FoU-miljø, havbruksselskaper, finansieringsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner. akvARENA er etablert som en egen forening, med Trude Olafsen ved SINTEF Fiskeri og havbruk som prosjektleder og Noralf Rønningen, Aqualine AS, som styreleder.

Samarbeid mellom klyngene
Smart Water Cluster har siden oppstarten vært fokusert på løsninger for gjenbruk og resirkulering av vann. Akvakulturnæringen innfører slike løsninger i større og større grad, og er både naturlig samarbeidpart og kundesegment for våre klyngebedrifter. Mange av Smart Waters bedrifter er allerede involvert i denne sektoren. akvARENA opplever på samme måte at våre bedrifter kan være aktuelle bidragsytere inn i deres sektor, og klyngene vil derfor i det videre se på flere aktuelle samarbeidsflater.