Med fokus på jenter

Det er et stort behov for flere ingeniører i trøndersk næringsliv, og det er behov for flere kvinner i industrien. Smart Water Cluster samarbeider derfor med Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), som har etablert prosjektet Jenter og teknologi. Prosjektet skal bidra til å heve kvinneandelen på teknologistudiene, samt sørge for at jentene får tett oppfølging under studieløpet slik at de ikke dropper ut.

Ingeniørutdanningene har tradisjonelt en lav kvinneandel. Dette vil HiST gjøre noe med, ved å gjennomføre en rekke aktiviteter og tiltak innenfor prosjektet Jenter og teknologi.  Smart Water Cluster samarbeider med HiST om noen av disse aktivitetene. Klyngens langsiktige mål med arbeidet er å bedre tilgangen på kvalifisert arbeidskraft til klyngebedriftene.

Bedriftsbesøk og kunnskap om arbeidslivet er en av aktivitetene som er rettet mot jentene som er i gang med ingeniørstudiene. Det er i denne sammenheng Smart Water Cluster best kan bidra. Vi tar med de kvinnelige ingeniørstudentene ut til relevante bedrifter, og viser dem mangfoldet og jobbmulighetene. De får møte ansatte som kan dele erfaringer, får høre om nasjonale og globale arbeidsmuligheter, får lære om hvordan de bør tenke og handle når de skal søke jobb, og mye mer. Klyngen og industrien i Midt-Norge har et stort behov for kompetent arbeidskraft, og har lav kvinneandel. Smart Water Cluster håper på denne måten å bevisstgjøre jentene og øke attraktiviteten til bedriftene.

Smart Water Cluster samarbeider også med kvinnenettverket KLEM (Kvinner i logostikk, elektro, maskin, fornybar energi og material) ved HiST. I tillegg til bedriftsbesøk, stiller klyngen også som sparringpartner i forbindelse med utvikling og finansiering av nettverket, og klyngen stiller opp sammen med KLEM på karrieredager.

Et annet rekrutteringstiltak fra HiST sin side er motivasjonsdagen ”Jenter og teknologi”. Hit inviteres jenter fra ungdomsskoler og videregående skoler til en dag med fokus på økt motivasjon til realfag og oppmerksomhet rundt behovet for kvinnelige ingeniører. Andre tiltak er for eksempel tilleggspoeng for jenter på ingeniørutdanningene og egen nettside med intervjuer og suksesshistorier om kvinnelige studenter.

En artikkel fra et tidligere arrangement med KLEM finner du her: bedriftsrunde for jentenettverket KLEM.

Bilde: HiST.no