Innkjøpsregelverket – ingen hindring for FoU og dialog med markedet

Offentlige oppdragsgivere kan bli mer innovative ved å bruke mulighetene som finnes i anskaffelsesregelverket.

Så lenge kravet til likebehandling og konkurranse ivaretas kan offentlige oppdragsgivere gå i dialog med leverandørene i markedet før anskaffelser gjøres. Dette kan sikre bedre løsninger, bidra til å løse samfunnsutfordringer samt bidra til innovasjon i næringslivet.

Les foredraget Kjetil Furuberg holdt på Årskonferansen til Norsk Vann HER.