Innovasjonskonferansen 2014

12. mars 2014 går Vannbransjens innovasjonskonferanse av stabelen på Helsfyr.

Konferansen arrangeres av Miljødirektoratet, Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge i samarbeid med Smart Water Cluster, Norsk Vann, VAnnforsk og Vannklyngen.

Sett av datoen!