Utlysninger i Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) høsten 2013

Har din bedrift behov for å styrke sin langsiktige kompetanse, konkurransedyktighet og innovasjonsevne?

Våren 2013 bevilget BIA i Forskningsrådet 400 millioner kroner over fire år til 45 innovasjonsprosjekter i norske bedrifter. Nå er det igjen mulighet til å søke om støtte til prosjekter!
Høsten 2013 lyser BIA ut midler til støtte til Innovasjonsprosjekter i og Kompetanseprosjekter for næringslivet.

Innovasjonsprosjekter i næringslivet
BIA lyser ut inntil 305 millioner totalt over fire år til nye Innovasjonsprosjekter i næringslivet med oppstart 2014, hvorav 65 millioner kroner planlegges tildelt i 2014.
Søknadsfrist: 16.10.2013 kl.13:00. Se utlysning her.
Det vil være mulig å sende inn prosjektskisser fra 20. juni 2013 til 4. september 2013, og søkere oppfordres til å benytte denne muligheten til å få tilbakemelding på sin prosjektidé.
Se egen utlysning med informasjon om innsending av skisser.

Kompetanseprosjekter for næringslivet
BIA lyser ut inntil 150 millioner kroner totalt over fem år til Kompetanseprosjekter for næringslivet med oppstart 2014. Søknadsfrist: 27.11.2013 kl. 13:00. Se utlysning her. For å kunne søke må man ha sendt inn en prosjektskisse i perioden fra 4. september 2013 til 02. oktober 2013.
Se egen skisseutlysning med informasjon om innsending av prosjektskisser.