Utlysninger fra Regionalt Forskningsfond Midt Norge 2013

17, 5 mill til vann og avløp, 5 mill til kvalifiseringsstøtte, 12,5 mill til blå-grønn bioteknologi mm. Frist 2. oktober!

Målet med regionale forskningsfond er å:
– Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling
– Mobilisere til økt FoU-innsats
– Bidra til langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i relevante forskningsmiljøer
– Bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer
– Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i relasjon til nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter
– Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter

I tillegg til RFFs egne utlysninger er det også publisert to fellesutlysninger med andre fond. (Bioteknologi og Vann&Avløp).
– Innovasjon i offentlig sektor. Kvalifiseringsstøtte og Regionale offentlige prosjekter. 9 mill. kroner
– Brukerstyrt regional innovasjonsarena (BRIA)
– Kvalifiseringsstøtte. 5 mill. kroner
– Maritim sektor – Regionale bedriftsprosjekter. 5 mill. kroner
– Fornybar energi og miljøteknologi: Regionale bedriftsprosjekter. 4 mill. kroner
– Kvalifiseringsstøtte næringsrettede områder. 7 mill. kroner (marin sektor, maritim sektor, Fornybar energi- og miljøteknologi, olje og gass og Verdikjede mat blå/grønn)
– Ny teknologi og tjenester innenfor vann- og avløpssektoren – Regionale bedriftsprosjekter og Regionale offentlige prosjekter. 17.5 mill. kroner
– Blå-grønn bioteknologi – regionale bedriftsprosjekter – fellesutlysning. 12.5 mill. kroner

For å lese mer om utlysningene for 2013 kan du trykke HER.
RFF Midt-Norge håper på god respons fra klynger, bedrifter, FoU-miljø og offentlig sektor på utlysningen.