Første ISO samling gjennomført den 26. juni

Lyng Protech, Salsnes Filter, ITAB, CNC og Sikker Mat deltar på kurset som fører til ISO 14001 sertifisering.

Kurset er et samarbeid mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag, Smart Water Cluster, LIV Næringshage og VRI Trøndelag.