Industri og opplevelsesnæring i felles FoU-prosjekt

Gidd Media AS og HiNT lager en animasjon for Smart Water Cluster som del av et FoU-prosjekt.

Gidd Media AS og HiNT lager en animasjon for Smart Water Cluster som del av et FoU-prosjekt. Animasjonen skal visualisere væskeflyten gjennom et system for gjenbruk- og resirkulering av renset vann.

-Dette gleder vi oss til, sier Håvard Sørli, Førstelektor i Multimedieteknologi ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). –Gidd Media er en gründerbedrift som springer ut fra HiNT, som vi nå skal samarbeide tett med i dette prosjektet. Og Smart Water Cluster har et spennende konsept innen gjenbruk og resirkulering av vann som egner seg ypperlig som pilot i prosjektet.

Forskningsprosjektet er kalt «Visualisering av nye teknologiløsninger», og finansieres av VRI Trøndelags virkemiddel «Kompetansemegling». I prosjektet samarbeider Gidd Media med studenter og fagpersoner på HiNT om utvikling av det ferdige produktet. Målet er at kunden, i dette tilfellet Smart Water Cluster, skal få et visuelt verktøy som kan brukes til formidling mot ulike målgrupper.

–Gjennom prosjektet setter vi opp en testlab som organiseres av FoU-miljøet på HiNT, sier Sørli. -Labben skal i første omgang bestå av studenter på HiNT som skal kvalitetssikre prototypen og forske på kundeforståelse. Vi kobler også på forskere og utviklere som har relevant kompetanse til å være en sparringpartner i utviklingen. Og så vil vi selvsagt ha møter med Smart Water Cluster underveis, slik at vi sikrer at det vi utvikler er vannfaglig holdbart og treffer målgruppen.

Leder for Smart Water Cluster, Marianne Brøttem, er svært fornøyd med at prosjektet er i gang. – Det er flott at vi kan konkretisere et samarbeid mellom industrien og opplevelsesnæringen på denne måten. Vi har diskutert en visualisering av Smart Water konseptet med HiNT i over et år nå, og nå løste det seg med VRI-finansieringen. En god visualisering av konseptet vil gjøre det enklere for oss å formidle hva vi holder på med, og kanskje bidra til å skape større interesse for bærekraftig bruk av vann. Hvis resultatene blir gode, kan vi se vi for oss ytterligere samarbeidsprosjekter innenfor samme fagområde. HiNT har god kompetanse på dette, og det er alltid spennende å samarbeide med studenter og fagmiljø.