Til finalen i Norsk Juniorvannpris!

«Analyse av drikkevannskvalitet ved Skaugdalen Vannverk».

Elevene som har deltatt i et vannprosjekt utviklet av Rissa vgs, Rissa Kommune, Inrigo Water AS og Smart Water Cluster har gått til finalen med sin rapport: «Analyse av drikkevannskvalitet ved Skaugdalen Vannverk». Elevene kommer fra faget Kjemi 1 på Rissa videregående skole, og den 18. mars drar tre av dem til Oslo for å presentere oppgaven sin for juryen i Norsk Juniorvannpris. Rissa vgs er en av tre finalister i konkurransen. Norsk Juniorvannpris er en konkurranse for ungdom mellom 15 og 20 år som ikke har påbegynt høyere utdanning. Formålet med konkurransen er å stimulere ungdommens interesse for det lokale og globale vannmiljøet.

Vannprosjektet

Klassen deltok høsten 2012 i et vannprosjekt utviklet av Rissa vgs, Rissa Kommune, Inrigo Water AS og Smart Water Cluster. Rissa kommune er i ferd med å oppgradere et vannverk som skal behandle drikkevann fra Storvatnet i Skaugdalen, og elevene ble utfordret til å karakterisere vannkvaliteten fra vannverket: både for behandlet og ubehandlet vann. Elevene har analysert pH, alkalitet, konduktivitet, nitratkonsentrasjon og kimtall i både behandlet og ubehandlet vann. Resultatene ble sammenliknet med grenseverdiene for disse parameterne i Drikkevannsforskriften, samt profesjonelle målinger av behandlet vann fra 2011-2012 (PreBIO, for Rissa kommune). Elevene undersøkte også hvilke faktorer som forurenser Storvatnet, og brukte de målte parameterne til å si noe om hvilke oppgraderinger som bør gjøres på Skaugdalen vannverk i framtiden. Resultatene fra prosjektet kan du se i vedlagte rapport: Analyse av drikkevannskvalitet ved Skaugdalen Vannverk.

Fornøyde deltakere

Rissa kommune og Inrigo Water AS, som jobber med oppgradering av vannverket, har vært sentrale i gjennomføringen av prosjektet. Smart Water Cluster har bidratt med informasjon og foredrag om vann i global kontekst og om karrieremuligheter innen vannsektoren. Elevene skryter også av kjemilæreren Ingrid Hjort som har vist stort engasjement og veiledet elevene i arbeidet med å lage en profesjonell rapport. -Jeg tror elevene har hatt stort utbytte av å delta i prosjektet, sier en fornøyd kjemilærer. –Det er inspirerende å oppleve ting i praksis, og de har nok lært mye av å skrive en så proff rapport. Nå ser vi alle fram til Norsk Juniorvannpris i mars!

Og det er ikke rart elevene er spente. Hovedpremien er 20.000 kroner og et flott glasstrofé. Halvparten av pengesummen går til prosjektdeltagerne og den andre halvparten går til deltagernes skole for å oppmuntre til videre satsing på vannmiljøprosjekter. Vinneren av Norsk Juniorvannpris får også delta i Stockholm Junior Water Prize, en internasjonal konkurranse som avholdes i Stockholm under World Water Week i september.

Foto: www.va-yngre.no