Kick-off for samarbeid om kritisk infrastruktur

SKI – Nye samarbeidsmodeller for kritisk infrastruktur

Partene i forskningsprosjektet RFF-forprosjektet SKI – Nye samarbeidsmodeller for kritisk infrastruktur – møttes til kick-off i går. Målet er å utvikle en kunnskapsbase for utvikling av en felles driftssentral for kritisk infrastruktur.

NTEs satsing på smartgrid-løsninger og kommunenes behov for kompetanse og effektivitet i håndtering av kritisk infrastruktur, har gitt ideen til utvikling av en driftssentralpilot med integrerte operasjoner som kan ivareta både NTEs og kommunenes behov. Slik utvikling krever også nye løsningsmodeller rettet mot kommunenes organisering av beredskap og samfunnssikkerhet.

Forprosjektet er første steg mot et hovedprosjekt som har som mål å etablere et pilotanlegg for styring av kritisk infrastruktur, herunder energi, vann og eventuelt andre områder. Pilotanlegget er tenkt bygd på NTEs eksisterende driftssentral i Steinkjer og smartgrid-teknologi. En rekke aktører deltar i prosjektet, herunder blant annet NTE, Steinkjer Kommune, Arena Smart Grid Services, Smart Water Cluster, SINTEF, Fylkesmannens beredskapsavdeling, IBM, og KIIN-kommunene (Grong, Lierne, Namskogan, Røyrvik, Høylandet og Snåsa).

Prosjektet drives med kvalifiseringsstøtte fra Regionalt Forskningsfond, og skal etter planen gå ut 2013. Trøndelag Forskning og Utvikling leder prosjektet.