Elever fra Rissa VGS besøkte Smart Water-bedrifter

7 elever fra linjen TIP ved Rissa VGS tok turen til Leksvik Industriell Vekst for å høre mer om det spennede industrimiljøet i Leksvik.

Utdanningsprogrammet Teknikk og Industriell Produksjon fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, teknoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen, så en omvisning på industriområdet var av stor interesse.

Elevene hadde fullpakket timeplan for dagen:
– Introduksjon av Leksvik Industriell Vekst
– Introduksjon av Smart Water Cluster
– Introduksjon av NærUng
– Bedriftsbesøk hos Smart Water-bedriftene Vamec, Eltorque og CTM Lyng
– Lunsj på LIV
– Bedriftsbesøk hos Schlumberger

TIP

Øverst t.v.: Tore Stegavik forteller om Eltorques spennende produkter.

Midten t.v: Elevene lytter interessert til Svein Vikan på Sclumberger.

Nederst t.v.: Gry Ellevset i Leksvik Industriell Vekst er også interessert!

Øverst t.h.: Jan Vådahl forteller om Smart Water Cluster.

Nederst t.h.: En engasjert Arve Storsve i Vamec forteller om om alt det spennende bedriften gjør og ga også tips om hva bedrifter ser etter når de ansetter nye folk.
En av de heldige studentene skal til Vamec på utplassering allerede neste uke.