Klyngebedrifter samarbeider i miljøteknologiprosjekt

Klyngebedriftene Normex AS og Inrigo Water AS har fått innvilget støtte fra Innovasjon Norges Miljøteknologiordning til et 2-årig samarbeidsprosjekt.

Klyngebedriftene Normex AS og Inrigo Water AS har fått innvilget støtte fra Innovasjon Norges Miljøteknologiordning til et 2-årig samarbeidsprosjekt. Prosjektet har fokus på problemet som oppstår med akkumulering av mikroforurensinger i vann som gjenvinnes og resirkuleres. Dette er sporforurensinger av organiske miljøgifter som blant annet finnes i såper, kosmetikk, medisiner m.m. og som er mistenkt for å være helseskadelige og må fjernes om vannet skal bli akseptabelt for gjenbruk.
Det er i dag en sterkt økende bekymring for at slike mikroforurensinger kommer ut i naturen i drikkevannskilder og blir tatt opp i næringskjeden. Fjerning av mikro-organiske miljøgifter er utfordrende og krever ulike behandlingsteknikker. Målet for samarbeidet mellom Normex og Inrigo Water er derfor å kombinere bedriftenes teknologier og kompetanse for å fremskaffe nye effektive løsninger for å håndtere mikroforurensinger.

På bildet: Bjørn Monsen og Stig Johansen i Normex AS.