SWCC til Busan i September

SWCC er representert ved den norske standen ved IWA-World Water Congress & Exibition, Busan 16.-21. September, 2012.

SWCC er representert ved den norske standen ved IWA-World Water Congress & Exibition, Busan 16.-21. September, 2012.

Kongressen arrangeres hvert andre år, og trekker ca 5000 deltakere fra hele verden. Her møtes verdensledende fagfolk for å diskutere trender og ideer, og debattere nøkkelutfordringer knyttet til fagfeltet vannbehandling.

Standen skal primært speile norsk virksomhet innen VA-området og IWAs Nasjonalkomité ønsker at standen skal vise eksempler på virksomhet i:

– Kommunene
– Leverandørindustrien
– Rådgivende ingeniører
– Forskning og utvikling

Vann og avløpsetaten i Oslo kommune har stilt opp med hovedinnsatsen for å få standen på plass både når det gjelder organisering og finansiering. Fra leverandørindustrien deltar blant annet SWCC og CWN Vannklyngen.

SWCCs styringsgrupperepresentant, Prof. Em. Hallvard Ødegaard, er spesielt invitert av IWA til å holde innlegg på konferansen, og han vil også presentere klyngen under et Industriforum (seminar) i løpet av konferansen.