IFAT 2012 – Nyttig og lærerikt, sier klyngebedrifter

Klyngebedriftene Normex, Inrigo Water, Salsnes Filter og AgroNova deltok på IFAT Entsorga i München i mai i år.

Klyngebedriftene Normex, Inrigo Water, Salsnes Filter og AgroNova deltok på IFAT Entsorga i München i mai i år. Salsnes Filter hadde egen stand, mens de tre andre bedriftene deltok på en felles norsk stand sammen med andre norske bedrifter i VA-bransjen.

Den norske standen var arrangert og delfinansiert av Innovasjon Norge. Klyngens deltakelse på IFAT var et ledd i et Omdømmeprosjekt som nå kjøres for den norske VA-bransjen. Deltakerne i Omdømmeprosjektet. Norsk Vann, Vannklyngen og Smart Water Cluster, ser det som viktig at norske bedrifter profilerer seg på den internasjonale arena. Innovasjon Norges tilbud om en felles norsk stand gjorde det mulig for små bedrifter å delta. Her kunne de nyte fordelene ved fellestanden, -mingleareal, sofagrupper til kundemøter, plass til profileringsmateriell, enkel servering, tilbud om fagseminarer etc.. Og tilbakemeldingene er svært positive!

IFAT messen er enorm. 11 store messehaller er fylt med bedrifter og produkter, og det nyeste av teknologi presenteres. Vil man vite hva som rører seg i VA-bransjen, er dette stedet å delta. Få et lite inntrykk gjennom denne bildeserien:

IMG_2517

IMG_2519

IMG_2489 - Kopi

IMG_2613

IMG_2617

IMG_2513

IMG_2506

IMG_2622