Elever blir med SWCC til IFAT

5 elever fra Leksvik vgs blir med Smart Water klyngen til IFAT i München. IFAT er en av verdens største messer for vann og avløp, avfall og miljøteknologi.

Smart Water Commmunities Cluster og Leksvik Industriell Vekst jobber aktivt for å øke interessen for vannfagene blant elever og studenter. Som et ledd i dette arbeidet er fem elever og en lærer ved Leksvik Videregående Skole invitert med klyngen til IFAT, en av verdens største messer for vann og avløp, avfall og miljøteknologi.

Tyske markedet

Lete etter gjenbruksløsninger
Elevene er spesielt plukket ut for sin realfagsinteresse. På messen får de en konkret oppgave knyttet til gjenbruk og resirkulering av vann, som er klyngens fokusområde. De får også være med på den norske standen, og besøke München på egen hånd.

Internasjonalisering
-Vi har temaet internasjonalisering høyt på dagsordenen, sier rektor Borghild Husdal Buhaug ved Leksvik vgs. – Når denne muligheten til samarbeid med Smart Water-klyngen byr seg, sier vi selvsagt ja. Denne turen er en del av vann, energi, og miljøsatsingen vår, og demonstrerer på en fin måte samarbeidet mellom skolen og næringslivet i regionen. Og ikke minst er det svært spennende for elevene som får delta. Slike samarbeidsprosjekter vil vi gjerne ha flere av.

 

Fra Smart Water Communities Cluster deltar bedriftene Inrigo Water, Normex, AgroNova og Salsnes Filter.